SÎNEMAYA BÊVENG – Nirgün Abisel

Sinematograf eslê xo de fluzyonî ser o ronîyayo. Fotografe vinder- teyi ke filmi ser de yê gama bi pêtêkê tayînkerdeyî têdima kewenê perdeyî ser fluzyonêkê livi virazeno, no îluzyon bingeyê sînema yo. Wexto ke şerîdê filmi ser o “game” livi yenê cemednayene zaf kilm bê zî visyayîşî virazênê. Vengahiyê mabeynê kareyanê filman yê sîyayî zî nîşaneyê ne visyayîşan 6. Yani leteyê livi yan zî yê aksiyonî yê tewr kilmi nênê qeydkerdene. Labelê wextê temaşekerdişê filmî de no nêno ferqkerdene û herekîyayîşê livi sey pêroyîyêk fam beno. Îluzyonêko bîn zî dîmenê ke serê perdeyê di rehendinan de yê viraştişê întîbayê rehendê hîrêyini yo. Sinemakarî bi metodanê cîyayan îluzyonêkê sey dinyaya ke perde de ya seke wayîrê wina rehendan a ke & rehendi dîmenê bînan de çinê yê virazena. Belki zî çiyo ke efsûnê sînema afer- neno no xilaf (contradiction) o ke heté realizmê sînematografîkî ra bi rayîrê îluzyoni viraziyeno. Hunermendi sayeyê ney de eşkene terze xon é orjinali virazê û bi meylanê cîyayan sinema dewlemend bikerê.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir